Tentoonstelling "STOP INVASIONS !"

separator

STOP INVASIONS !

RIVEO stelt u zijn nieuwe tentoonstelling ""STOP INVASIONS!"" voor…

Een tentoonstelling over de korte en lange geschiedenis van IUS. Met andere woorden, Invasieve Uitheemse Soorten...

Maar wat zijn IAS?

Achter deze drie letters gaan de wasbeer, de reuzenbalsemien of de Nijlgans schuil... En het eindigt niet met deze 3 soorten, want de lijst wordt steeds langer!

Soorten die tot bij ons zijn gekomen door de activiteiten van ons, mensen. We verhandelen ze, we kweken ze, we nemen ze (vaak onbewust) mee aan boord op boten of zelfs in onze koffers... Meer is er niet nodig om zich te vestigen, binnen te dringen en een afname van de biodiversiteit te veroorzaken. Het zijn er steeds meer en ze verspreiden zich ongestraft voort in onze omgeving, ten koste van onze inheemse soorten.

We kunnen de situatie verbeteren door ons bewust te worden van het probleem en actie te ondernemen!

Volg de gids...

Zeven zalen, bieden een uitgebreide, educatieve en didactische benadering van de IUS. Na een onderdompeling in het watermilieu; van de oever, via het oeverbos tot onder water, neemt de rondleiding je mee op een reis door onze natuur en de verschillende perspectieven die kunnen worden overwogen. Verder worden de maatregelen gepresenteerd die door de autoriteiten zijn genomen om invasieve soorten onder controle te houden en de maatregelen die we allemaal, op een pragmatische en praktische manier, thuis zouden moeten nemen om de verspreiding van deze invasieve soorten te beperken. Invasieve knaagdieren, planten, vissen en schaaldieren staan allemaal in de schijnwerpers!  Maar wij mensen zijn de kern van de actie en het probleem!

De enscenering is bijzonder zorgvuldig, het decor aantrekkelijk en er zijn veel spelletjes en leuke activiteiten voor kinderen.

Hoewel het RIVEO-team opnieuw verantwoordelijk is voor de productie van de tentoonstelling, was het nodig om de steun van een aantal partners in te roepen. Zo was de ""Cellule interdépartementale Espèces invasives (CiEi) van de SPW-ARNE bijzonder behulpzaam bij het valideren van de teksten, die RIVEO vervolgens heeft gevulgariseerd, zodat ze voor iedereen begrijpelijk zijn, van heel jong tot heel oud.

Precies op tijd!

De timing van de tentoonstelling kon niet beter zijn! 2024 is inderdaad een mijlpaal in het verspreiden van de informatie omtrent IUS. Op donderdag 11 april 2024 lanceerde de SPWARNE haar grote bewustmakingscampagne 'Stop aux Espèces Exotiques Envahissantes', in Wallonië. https://stopenvahissantes.be/home.html

In hun kielzog zal RIVEO er alles aan doen om hun boodschap kracht bij te zetten en het publiek bewust te maken van dit probleem. De tentoonstelling wordt het hoogtepunt.

 

STOP INVASIONS!
Van 16 februari 2024 tot 3 januari 2027
Inlichtingen: RIVEO asbl – Rue Haute 4 - 6990 Hotton
084/41.35.71 - info@riveo.be - www.riveo.be - www.facebook.com/riveo.be